فید خبرخوان

rss  

خانم زهرا فرخ‌نژاد به عنوان معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد ایلام، با توجه به موافقت رئیس جهاد دانشگاهی کشور خانم زهرا فرخ‌نژاد به عنوان معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام منصوب شد.

لازم به ذکر است، خانم زهرا فرخ‌نژاد پیش از این به عنوان سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام فعالیت می‌کرد.