فید خبرخوان

rss  

دو نفر از اعضای جهاد دانشگاهی واحد ایلام به جمع هیئت مدیره خانه مطبوعات این استان پیوستند.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، انتخابات خانه مطبوعات ایلام چهارشنبه، 10 خرداد به صورت الکترونیکی همزمان با سراسر کشور با حضور بیش از 98 درصد اعضای مجمع عمومی برگزار شد که در پایان اعضای هیئت مدیره این خانه مشخص شدند.

‌بر اساس این گزارش در این انتخابات مجید کیان، سردبیر ایسنای ایلام عضو هیئت مدیره  و رضا نجفی از خبرگزاری ایکنا به عنوان بازرس انتخاب شد.