فید خبرخوان

rss  

ایده مطرح شده از طرف مسئول هسته فناور "تولید داروی گیاهی جلوگیری از سقط جنین در دام" در نخستین جشنواره استانی ایده‌های ثروت‌ساز از ایده‌های برتر شناخته شد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد ایلام، ایده مطرح شده از طرف آقای امین ولی‌زاده مسئول هسته فناور "تولید داروی گیاهی جلوگیری از سقط جنین در دام" مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد ایلام در نخستین جشنواره استانی ایده‌های ثروت‌ساز از ایده‌های برتر جشنواره شناخته شد.

اضافه می‌شود، مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام در مرحله اول داوری نخستین جشنواره استانی ایده‌های ثروت‌ساز با 5 ایده پذیرفته شده شرکت نمود.