فید خبرخوان

rss  

دور چهارم بازدیدهای طرح «اتنوبوتانی گیاهان دارویی» مناطق مختلف ایلام با مشارکت جهاد دانشگاهی این استان و مرکز تحقیقات طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اجرا شد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، چهارمین بازدید مجریان طرح مطالعه «اتنوبوتانی گیاهان دارویی» در شهرستان بدره و منطقه پیاز آباد هلیلان شهرستان چرداول یکم و دوم اردیبهشت امسال با مشارکت جهاد دانشگاهی واحد ایلام و مرکز تحقیقات طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح 4 سال است که از سال 94 با اولین بازدید از مناطق مختلف شهرستان ایلام آغاز گردید و اطلاعات طب سنتی در رابطه با گیاهان دارویی این منطقه برای مطالعه بیشتر جمع‌آوری شد.

اضافه می‌شود، دستیابی به تجربیات و اطلاعات نهفته و غیر مستند یکی از راهکارهای ارزشمند جهت توسعه علوم دارویی و مبنای تولید داروهای جدید است و «قوم‌گیاه‌شناسی» یا «اتنوبوتانی» بازیابی اطلاعاتی است که به صورت غیر مکتوب در خطر نابودی هستند و حفظ و انعکاس این روش‌های سنتی راهنمای ارزشمندی جهت دستیابی به منابع دارویی جدید است.