فید خبرخوان

rss  

دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی بمناسبت روز دانشجو پیامی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان ایلام متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

ابزارِ پرقدرتِ علم همواره مورد طمع استعمار و استکبار بوده است تا به اهداف سلطه جويانه خود دست يابد. آنچه امروز از تاريخ، پيش روی ماست گواهی ميدهد در کنار پيشرفتها و برکات دانش که در ذات خود با فطرت انسانی هماهنگ است رويدادهای ناگوار، فجايع ضدبشری و جبران ناپذير، نابرابريها و هجمه به فرهنگها و ملتها به پشتوانه علم رخ داده است .

درست در نقطه مقابل اين اقدامات و از همان مبدأ تحولاتِ بزرگِ علمي يعني دانشگاه، جنبشهای دانشجويی همچون نهال هايی اميدبخش سَربَر آوردند تا براساس فطرت پاکِ طالبان علم، جلوی قطع پيوند علم با ارزشها را بگيرند و اجازه ندهند تا اهداف استکباری جامه عمل بپوشد.

شهادت دانشجويان معترض به ورود معاون وقت رييس جمهور آمريکا به دانشگاه تهران در 16 آذر 1332، حضور فعال دانشجويان در آغاز نهضت اسلامي امام خمينی(ره) در دهه 40 و در نهايت نقش متمايز دانشگاه در تحولات دهه 50 و پيروزی انقلاب اسلامی، همگی رويدادهايی است که نشان از پيشرو بودن جنبش دانشجويی در تحقق سنتِ ريشه دارِ دانش بشری يعنی علم و آگاهی در مسير اهداف متعالی و انسانی دارد.

به اين سبب است که 16 آذر ماه بعنوان روز دانشجو همواره از اهميت ويژه ای برخوردار است .

اينجانب ضمن ادای احترام به پيشگاه شهدای دانشجو و آرزوی دستيابی جنبش دانشجويی به اهداف انقلابی، عدالت طلبانه و ضداستکباری خود، شانزدهم آذر ماه را به دانشجويان آينده ساز ميهن، اساتيد و دانشگاهيان بويژه دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی تبريک و تهنيت عرض مينمايم.

حميدرضا طيبی

رييس جهاددانشگاهی

15 آذر 1396