فید خبرخوان

rss  

در راستای همکاری مشترک دو جانبه پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و کارآفرینی، اطلاع‌رسانی و مشاوره‌ای تفاهم‌نامه‌ای بین اداره کل بهزیستی استان و جهاد دانشگاهی واحد ایلام منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، با هدف تعامل و توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با رویکرد بهبود و ارتقای توانمندی‌های روانی و اجتماعی اقشار جامعه با اولویت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و استفاده مطلوب از توانایی‌ها و امکانات علمی، فرهنگی، تخصصی، آزمایشگاهی و ساختمانی مشترک، تفاهم‌نامه‌ای 21 خرداد بین اداره کل بهزیستی استان و جهاد دانشگاهی واحد ایلام برگزار شد.

توسعه و گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های طرفین در راستای برگزاری دوره‌های آموزشی با کیفیت برای جامعه هدف سازمان بهزیستی، همکاری در تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی، بازنگری، ویرایش، روزآمد کردن دوره‌های کوتاه مدت، فناور محور و مهارت محور مورد نیاز بهزیستی، برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی و انگیزشی به منظور ایجاد انگیزه و خودباوری و تقویت روحیه کسب و کار و خود اشتغالی از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.